Fria returer

Snabba leveranser

Öppet köp i 30 dagar

Varför stiger produkter i pris?

Giftiga sommarväxter, vilka är de?

Njut av naturen, men se upp! Flera av de vackraste växterna i trädgården och naturen är giftiga, både för dig & dina djur.

Här hittar du 17 växter som kan vara farliga för både dig och dina djur.

1. Belladonna – Mycket giftig, kan i allvarliga fall ge medvetslöshet och kramper om den äts.

2. Bolmört – Inte lika giftig som belladonnan, men ger liknande symtom.

3. Fingerborgsblomma – Starkt giftig, speciellt bladen innehåller bland annat digitalis som kan ge hjärtpåverkan.

4. Gullregn – Särskilt fröna är giftiga.

5. Idegran -Bärens fruktkött är inte giftig men väl barren och fröna. Kan ge magbesvär och allmänpåverkan.

6. Jätteloka (björnloka, jättebjörnloka) – Växterna ger allvarliga brännskadeliknande symtom om de kommer i kontakt med huden, särskilt om den också utsätts för sol.

7. Liljekonvalj – Både blad och blommor är giftiga. Kan ge magbesvär och hjärtrytmrubbningar.

8. Moses brinnande buske -Växten, särskilt frökapseln, innehåller en olja som är irriterande på hud, särskilt om den också utsätts för sol. Brännskadeliknande symtom.

9. Nakna jungfrun – Mycket giftig, särskilt fröna. Kan ge hudskador och skador på inre organ.

10. Nerium (oleander) – Mycket giftig, innehåller hjärtglykosiner.

11. Odört – Mycket giftig. Smaken lär dock vara väldigt obehaglig så förtäring genom olyckshändelse är liten.

12. Ricin – Fröna är mycket giftiga. Med rätt behandling överlever de flesta som ätit av fröna, värre är det om giftet inhalerats eller injicerats.

13. Spikklubba – Mycket giftiga. Ta inte på blommor eller blad. Kan ge hudirritationer och förgiftningssymtom vid förtäring. Även doften kan ge lätta förvirringssymtom om man utsätts för den under längre tid.

14. Sprängört – Enormt giftig. Särskilt roten och nya skott.

15. Stormhatt – Mycket giftig. Allvarliga förgiftningar och dödsfall har inträffat vid medicinsk användning.

16. Tibast -Speciellt bark och bär är giftiga. Växtsaften kan ge kraftig ögon- och hudirritation.

17. Änglatrumpet – Mycket giftiga. Ta inte på blommor eller blad. Kan ge hudirritationer och förgiftningssymtom vid förtäring.

 

Källa: Land