Fria returer

Snabba leveranser

Öppet köp i 30 dagar

Får på bete

Detta ska du tänka på inför fårens betessäsong

Huvudregeln är att dina får ska vara ute under sommaren. De ska vara ute under en sammanhängande period som ska infalla någon gång under tiden 1 maj till 15 oktober. Längden på betesperioden är olika beroende på vilket län du bor i.

Bra och rikligt med dricksvatten

Som djurägare är du skyldig att se till så att dina får har tillgång till ett bra dricksvatten minst två gånger per dygn. Utforma dryckesplatsen så att djuren kan dricka lugnt och naturligt. Har du automatiska system ska du kontrollera dem varje dag.

Stängsel runt betesmarkerna

Betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål som det är uppenbart att dina får kan skada sig på. Marker som är hårt belastade av djuren ska vara hårdgjord och dränerad eller naturligt ha motsvarande egenskaper. Du ska se till att dina stängsel är väl uppsatta och du ska underhålla dem. De ska vara utformade så att fåren inte riskerar att skada sig på dem. Sträck stängseltrådar och stängselnät väl.

6 Situationer godkända för att få hålla djuren inne under betessäsong:

  1. Skydda djuren från skador vid onormala väderleksförhållanden.
  2. Skydda marken från skador vid onormala väderleksförhållanden.
  3. Skydda djuren mot allvarliga insektsangrepp.
  4. Det finns en omedelbar fara för rovdjursangrepp.
  5. Djuren måste skötas, vårdas eller behandlas på ett sätt som inte är lämpligt utomhus.
  6. Fåren är anmälda för slakt och ska slaktas före den 15 juni.

Varje gång du använder dig av något undantag för att hålla djur inne under betessäsongen, måste det dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå vilket djur som du hållit inne, när du gjort detta och anledningen till det.

Källa: Jordbruksverket

Råmjölkersättning till lamm

Läs mer här ->

Vässa din fårproduktion året runt

Elektrolyter till kalvar

Motverkar vätskebrist och diarré

Lamm i stall

Checklista vid lamning

När årets lamningssäsong närmar sig, innebär det en intensiv period för dig som är lammproducent. Här får du 8 konkreta tips som är bra att ha till hands.

Stängseltips för beteshagar

Vad du ska tänka på när du ska stängsla dina beteshagar.

Stalosan F - Effektiv hygien med lågt pH

Stalosan F avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter. Den är därför mycket effektiv mot mikroorganismer som kan orsaka diarré, koccidios, ledinfektioner, klövproblem, höga celltal, mastit och hudsår.

Därför bör du göra en grovfoderanalys

Komponera foderstaten till dina djur för att täcka deras behov på bästa sätt.

Hov i ströprodukt

Rätt ströprodukt, vi har den!

Smaken är som, ja, ni vet resten av meningen! Därför har vi ett stort urval av ströprodukter, både vad gäller form och råvara. Dessutom kan man med fördel blanda olika sorter.

Tackor och lamm på bete

Detta bör en tacka äta

För att din tacka ska kunna föda starka och livskraftiga lamm som tidigt börjar dia, är det viktigt att den dräktiga tackan får foder av hög kvalité och att hennes näringsbehov blir tillgodosett.

Kalv på halmbädd

Så får du en bättre stallmiljö utan gift

Letar du efter en prisvärd desinfektionsprodukt som kan användas i alla typer av stall och som inte är giftigt, varken för djur eller människor?

Får på bete

Foderguide för lamm, tacka och bagge

Vi ger dig tips på vilka foder du ska ge till dina djur.

Vallgräs

Vilken vallfröblandning ska jag välja?

OptiVall står för starka vallfröblandningar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandningarna har spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder.

Betande hästar

7 tips vid stödsådd av betesmark

Har man upptrampade betesmarker som utsatts för hårda påfrestningar gäller det att agera och nyetablera eller stödså betesvallarna. Vi ger dig tips på hur du stödsår din betesmark.

Lamm på halmbädd

7 tips för att öka lammets överlevnad

Tackor och lamm behöver extra omvårdnad tiden innan och efter lamning. Lär dig hur du kan hjälpa dina djur.