Fria returer

Snabba leveranser

Öppet köp i 30 dagar

Betande hästar

7 tips vid stödsådd av betesmark

Har man upptrampade betesmarker som utsatts för hårda påfrestningar gäller det att agera och nyetablera eller stödså betesvallarna. Nyetablering med att plöja, harva och så, är metoden som ger klart säkrast och bäst resultat.

Hjälpsådd i befintliga betesvallar är en relativt obeprövad metod i Sverige och resultaten är inte lika säkra som vid en nyetablering. Maskiner som fungerar vid denna typ av sådd är långfingerharv eller vält med frölåda samt olika varianter av en standard eller skivbills såmaskiner.

– Det man dock kan vinna är en mer kostnadseffektiv lösning vilket kan vara ett bra alternativ vid måttliga skador, konstaterar Johanna Öwall, produktansvarig Växt hos Svenska Foder.

7 tips vid stödsådd

  1. Så tidigt på våren, innan tillväxten av den befintliga vallen har startat.
  2. Skapa jordkontakt och välta. Viktigt att mylla fröna samt att ge dem jordkontakt genom en vältning efter sådd.
  3. Val av blandning eller art. Vid hjälpsådd i bete kan med fördel en standard betesblandning väljas.
  4. Vet man om att betes- eller slåttervallen endast skall ligga ett år till kan man med fördel välja rajgräs. Har man gamla gräsdominerade vallar och vill höja baljväxtandelen väljer man med fördel att stödså klöver. Om en nyetablerad vall blivit luckig på grund av t.ex. halmrester väljer man med fördel samma blandning som vid insådd.
  5. Skapa förutsättningar för hjälpsådden. Det är viktigt att ge hjälpsådden ljus varav en putsning helst följt av en vallskörd är att föredra.
  6. Släpp ej betande djur för tidigt. Det är viktigt att de nya plantorna hunnit bygga rejält rotsystem innan betande djur släpps på. Detta för att ge plantorna den robusthet och tålighet som krävs.
  7. Vid stor ogräsförekomst rekommenderas nyetablering.

Källa: Svenska Foder

Bete för nöt

Läs mer här ->

Till betet- Deltamin Slick Vitlök

Läs mer här ->

Råmjölksersättning till kalv

Läs mer här ->

Råmjölkersättning till lamm

Läs mer här ->

Vässa din fårproduktion året runt

Elektrolyter till kalvar

Motverkar vätskebrist och diarré

Lamm i stall

Checklista vid lamning

När årets lamningssäsong närmar sig, innebär det en intensiv period för dig som är lammproducent. Här får du 8 konkreta tips som är bra att ha till hands.

Stängseltips för beteshagar

Vad du ska tänka på när du ska stängsla dina beteshagar.

Stalosan F - Effektiv hygien med lågt pH

Stalosan F avdödar bakterier, virus, svampar och parasiter. Den är därför mycket effektiv mot mikroorganismer som kan orsaka diarré, koccidios, ledinfektioner, klövproblem, höga celltal, mastit och hudsår.

Därför bör du göra en grovfoderanalys

Komponera foderstaten till dina djur för att täcka deras behov på bästa sätt.

Hov i ströprodukt

Rätt ströprodukt, vi har den!

Smaken är som, ja, ni vet resten av meningen! Därför har vi ett stort urval av ströprodukter, både vad gäller form och råvara. Dessutom kan man med fördel blanda olika sorter.

Tackor och lamm på bete

Detta bör en tacka äta

För att din tacka ska kunna föda starka och livskraftiga lamm som tidigt börjar dia, är det viktigt att den dräktiga tackan får foder av hög kvalité och att hennes näringsbehov blir tillgodosett.

Kalv på halmbädd

Så får du en bättre stallmiljö utan gift

Letar du efter en prisvärd desinfektionsprodukt som kan användas i alla typer av stall och som inte är giftigt, varken för djur eller människor?

Får på bete

Detta ska du tänka på inför fårens betessäsong

Huvudregeln är att dina får ska vara ute under sommaren. Tänk bland annat på ett bra och rikligt dricksvatten och hur du ska hantera dina stängsel. Vi ger dig flera tips inför betessäsongen!

Får på bete

Foderguide för lamm, tacka och bagge

Vi ger dig tips på vilka foder du ska ge till dina djur.

Vallgräs

Vilken vallfröblandning ska jag välja?

OptiVall står för starka vallfröblandningar med hög kvalitet och väl provat sortmaterial i Sverige. Vallfröblandningarna har spetsade egenskaper, bred genetisk sortvariation och ett sortiment som passar från norr till söder.

Lamm på halmbädd

7 tips för att öka lammets överlevnad

Tackor och lamm behöver extra omvårdnad tiden innan och efter lamning. Lär dig hur du kan hjälpa dina djur.