Fria returer

Snabba leveranser

Öppet köp i 30 dagar

Integritetspolicy

Vi är en del av Svenska Foder AB och följer därför deras integritetspolicy. Läs mer om den nedan.

1. Inledning

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.

Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners i samband med ett erbjudande). Vi tar inget ansvar för den personuppgiftsbehandling som utförs av våra samarbetspartners.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Välkommen att kontakta oss!
Svenska Foder, Box 673, 531 16 Lidköping
personuppgiftsansvarig@svenskafoder.se

Innehåll

 1. Inledning
 2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
 3. Personuppgifter som vi samlar in från dig.
 4. Personuppgifter som samlas in från annan källa.
 5. Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem.
  1. Ändamål och laglig grund.
  2. Lagring.
 6. Information för dig som är medlem i vår kundklubb Djur&Natur.
 7. Profilering.
 8. Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag.
 9. Kom ihåg dina rättigheter!
 10. Vad är cookies och hur använder vi det.
 11. Hur utövar jag mina rättigheter?

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Svenska Foder, Box 673, 531 16 Lidköping, organisationsnummer 556039-6060, personuppgiftsansvarig@svenskafoder.se är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss.

3. Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter, använder våra tjänster, registrerar ett konto i vår kundklubb, kontaktar vår kundtjänst, deltar på våra event eller seminarium eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • [Namn]
 • [Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer]
 • [Organisationsnummer]
 • [Betaluppgifter och uppgifter om valt betalsätt]
 • [Betalningshistorik]
 • [Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt]
 • [Medlemsnummer]
 • [Köp- och användningshistorik (t.ex. vilka webbsidor du besöker och var på webbsidorna du har klickat)]
 • [Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t.ex. språkinställning]
 • [Inkomstuppgifter och annan finansiell information]
 • [IP-adress, cookies]
 • [Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst]

4. Personuppgifter som samlas in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

Källa för insamlingTyp av personuppgifter
Offentliga adressregister eller upplysningsföretagAdressuppgifter
Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretagKreditvärdighet

5. Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

5.1. Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

5.2. Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:
För att kunna administrera din beställningVi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).Vi bekräftar din identitet. Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. SPAR eller liknande.Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.Fullgörande av köpeavtalet som vi har ingått med dig.
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, organisationsnummer, medlemsnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar, köpinformation, lagras till dess köpet genomförts och därefter enligt gällande lagstiftning.
För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänsterVi visar relevanta produktrekommendationer, skickar intressebaserade artiklar, eller andra liknande åtgärder. Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post.Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Kom ihåg att om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring. Är du medlem i vår kundklubb? Då gäller informationen i punkt 6 istället.
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, organisationsnummer, medlemsnummer, kontaktuppgifter, köpinformation sparas för en tid om 24 månader eller enligt gällande lagstiftning.
För att kunna genomföra och administrera deltagande i tävlingar och eventVi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande.Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen.Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.Vi bekräftar din identitet.Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event.
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, organisationsnummer, medlemsnummer, kontaktuppgifter, köpinformation sparas för en tid om 24 månader eller enligt gällande lagstiftning.
För att kunna administrera kundtjänstärendenVi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.Vi bekräftar din identitet.Vi utreder dina klagomål- och supportärenden.Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, organisationsnummer, medlemsnummer, kontaktuppgifter, köpinformation sparas för en tid om 24 månader eller enligt gällande lagstiftning.
För att kunna uppfylla krav i rättsliga förpliktelserVi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, organisationsnummer, medlemsnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar, köpinformation, lagras till dess köpet genomförts och därefter enligt gällande lagstiftning
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och systemVi gör våra tjänster mer användarvänliga.Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av butiker och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.]Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt. Läs mer om detta i punkt 7.Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare och mer säkert för dig att använda våra tjänster, produkter och system.
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, organisationsnummer, medlemsnummer, kontaktuppgifter, teknisk data, köpinformation, lagras från insamlandet för en tid om 24 månader därefter till.
För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företagetVi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser, t.ex. genom incidentrapportering i butik.Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, organisationsnummer, medlemsnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar, köpinformation,cookies, IP-adresser lagras till dess köpet genomförts och därefter enligt gällande lagstiftning

6. Information för dig som är medlem i vår kundklubb Djur&Natur

Det ska löna sig att vara medlem hos oss. Som medlem kommer du därför att få ytterligare förmåner och erbjudanden från oss. Detta betyder att vi kommer anstränga oss extra mycket för att se till att dina förmåner och erbjudanden anpassas särskilt till dig.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:
För att kunna administrera din bonusVi registrerar och beräknar din bonus baserat på dina köp eller din användning av våra digitala tjänster.Vi administrerar och skickar ut bonuscheckar och bonusbesked.Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb http://www.djuronatur.se/ (medlemsvillkoren).
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, sparas tills medlemskapet avslutas, kan ske manuellt eller automatiskt om ingen aktivitet sker på en period om 48 månader.
För att kunna lämna förmåner och erbjudanden till digVi erbjuder dig förmåner i form av rabatter, generella och personliga erbjudanden, vår medlemstidning, inbjudningar till event eller annan direktmarknadsföring.För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb http://www.djuronatur.se/ (medlemsvillkoren).
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, sparas tills medlemskapet avslutas, kan ske manuellt eller automatiskt om ingen aktivitet sker på en period om 48 månader.
För att kunna ge dig en personligt anpassad upplevelse av våra tjänsterVi ger dig ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka intressebaserade artiklar, ge förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt.Mer personlig kommunikation baserad på ditt medlemsbeteende.Analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta i punkt 7.Avtalet som vi har ingått med dig om medlemskap i vår kundklubb http://www.djuronatur.se/ (medlemsvillkoren).
Så här länge sparar vi dina uppgifter: Namn, medlemsnummer, kontaktuppgifter, betalningshistorik, betalningsinformation, sparas tills medlemskapet avslutas, kan ske manuellt eller automatiskt om ingen aktivitet sker på en period om 48 månader.

7. Profilering

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders och medlemmars personuppgifter. Detta gör vi för ändamålen att kunna marknadsföra företaget och företagets produkter och tjänster och utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system samt lämna förmåner och erbjudanden till våra medlemmar och ge våra medlemmar en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

Analyserna och framtagandet av underlag kan antingen resultera i att vi segmenterar vår kunddatabas eller att vi analyserar specifikt hur du som kund eller medlem upplever vårt företag och våra tjänster och produkter (i detta fall skapar vi en kundprofil om dig).

Om vi endast segmenterar vår kunddatabas innebär detta att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, och bostadsadress. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram underlag för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system och för delar av vår marknadsföring och ibland när vi lämnar förmåner och erbjudanden till medlemmar.

För annan marknadsföring och när vi lämnar förmåner och erbjudanden till våra medlemmar eller ger våra medlemmar en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster använder vi fler personuppgifter för att vi ska kunna anpassa vårt erbjudande till just dig. Vi vill ju såklart att du ska få ta del av de förmåner, erbjudanden, annonser och andra tips som är relevanta för just dig!

För att vi ska se till att du får ett relevant innehåll behöver vi utföra kundspecifika analyser som baseras på fler personuppgifter. Uppgifterna kan vara relaterade till hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, bostadsort, språk- och andra tekniska inställningar, eller resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Vi kan också komplettera våra uppgifter med uppgifter från annan källa (t.ex. andra företag) för att få en så bra bild av dina intressen och preferenser som möjligt.

Vi har stor respekt för din integritet och vi vill inte behandla dina personuppgifter för kundspecifika analyser om du inte tycker att det känns bra. Men vi hoppas ändå att du tycker att våra förmåner, erbjudanden och det personliga innehåll som vi ger till dig är så pass bra att du låter oss fortsätta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Om du vill att vi slutar med kundspecifika analyser kan du alltid invända mot vår marknadsföring till dig som kund (inklusive våra kundspecifika analyser, dvs. profileringen). Som medlem har du när som helst rätt att gå ur vår kundklubb och vi kommer då att upphöra med våra specifika analyser om dig. Utövar du din invändningsrätt innebär det tyvärr att du kommer gå miste om dina personliga förmåner och erbjudanden och ditt personliga innehåll.

8. Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra företag

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter med andra företag. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra

 • Transporter – logistikföretag och speditörer.
 • Betalningslösningar – kortföretag, banker och andra betaltjänsteleverantörer
 • Marknadsföring – Print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer
 • IT-system – Företag hjälper med nödvändig drift, tekniksupport eller underhåll av våra IT-lösningar.

Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

 • Statliga myndigheter
 • Företag som ombesörjer allmänna transporter
 • Företag som erbjuder betalningslösningar
 • Tjänsteleverantörer ex Google.

9. Kom ihåg dina rättigheter!

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgångVi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Din rätt till rättelseHar vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.
Din rätt till radering och begränsningDu har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.
Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring)Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).
Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtyckeHar du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.
Din rätt till dataportabilitetFör den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).
Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndighetenOm du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

10. Vad är cookies och hur använder vi det

Cookies är en textfil som innehåller data som skickas från webbserver och sparas i din webbläsare.

De cookies vi använder förbättrar de tjänster vi erbjuder, i vissa fall krävs detta för att tjänsten skall fungera korrekt. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Du kan själv hantera inställningar för cookies i din webbläsare men ha i åtanke att blockera cookies kan påverka hur tjänster fungerar.

11. Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta:
Svenska Foder, Box 673, 531 16 Lidköping
personuppgiftsansvarig@svenskafoder.se